Đăng ký nhập học trực tuyến

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho học sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của phụ huynh, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên...

Xem chi tiết