Shirley Christopher - Cố vấn chuyên môn

Cô Shirley Christopher hiện nay là Head Teacher tại Star Montessori International School – cơ sở Yên Hòa.

* Quốc tịch: Ấn Độ

* Học vấn

Bằng Montessori của AMI (Hiệp hội Montessori quốc tế).

* Kinh nghiệm

- 13 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em bằng phương pháp Montessori.

- Có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo giáo viên với phương pháp Montessori

- Ngoài Việt Nam, cô có kinh nghiệm làm việc, đào tạo tại Ấn Độ, Singapore, Thái Lan