5 LĨNH VỰC CHÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

Montessori là phương pháp giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870 – 1952) – người từng 3 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình của thế giới. Khác với phương pháp khác, phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục mầm non duy nhất trên thế giới sử dụng giáo cụ trong từng bài học. Học theo phương pháp Montessori các em nhỏ sẽ phát triển 5...

Chi tiết

Giác quan là công cụ tuyệt vời của trí thông minh

Giác quan luôn được cho là công cụ của trí thông minh. Thông qua các giác quan, trẻ nhỏ có thể hiểu được cả các vận trừu tượng và từ đó hình thành kiến thức về sự vật, hiện tượng ngoài xã hội. Giáo cụ học tập của phương pháp Montessori sẽ cụ thể hóa mọi khái niệm trừu tượng và giúp trẻ tiếp xúc thông tin một cách đơn giản và rõ ràng nhất. Các bài học giác quan trong phương pháp Montessori Các bài học rèn luyện giác quan theo...

Chi tiết