Montessori - Nghệ thuật giáo dục hiện đại

Việc khơi dậy các năng lực cơ bản của trẻ nhỏ là vô cùng quan trọng trong những năm tháng đầu đời. Những năng lực này không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc học tập mà khả năng tập trung, kiên trì, suy nghĩ cho bản thân và tương tác tốt với người khác cũng là yếu tố cần được chú trọng phát triển. Trong những năm tháng đầu tiên này, nếu chọn lựa đúng phương pháp giáo dục, trẻ em sẽ tự động phát huy nhưng năng lực vốn có, thích học, suy nghĩ cũng linh hoạt và sáng tạo hơn.

Giáo dục truyền thống và Montessori

Các bậc phụ huynh có thể dễ dàng nhận thấy rằng, trong các phương pháp giáo dục truyền thống, người lớn luôn quyết định sẽ cho trẻ nhỏ học những gì. Giáo viên sẽ là người cung cấp thông tin và trẻ tiếp thu một cách thụ động.

Tuy nhiên, phương pháp giáo dục hiện đại Montessori lại có bản chất hoàn toàn khác. Phương pháp này đề cao tất cả các hoạt động của trẻ. Giáo viên sẽ đóng những vai trò khác nhau nhưng tập trung ở việc tạo ra hoàn cảnh để trẻ em có thể phát huy năng lực cá nhân trong những hoàn cảnh đó, từ đó giáo viên sẽ nhận thấy rõ ràng rằng, trẻ đang cần gì, tốt và yếu ở điểm gì để hướng dẫn, bổ dung cho trẻ những điều trẻ còn thiếu cũng như khuyến khích phát triển ưu điểm ở trẻ. Trẻ em sẽ là những người học tích cực, tiếp thu kiến thức theo khả năng của chính trẻ.

Montessori cung cấp những gì cho trẻ nhỏ?

Môi trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ

Một người hiểu và định hướng sự phát triển cũng như hành vi của trẻ để dẫn dắt trẻ theo đúng tiềm năng của trẻ

Cho trẻ tự do tham gia vào mọi hoạt động theo thời gian riêng biệt

Sự khác biệt giữa Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống

Montessori

Phương pháp giáo dục truyền thống

Tập trung vào sự phát triển nhận thức

Tập trung vào sự phát triển kỹ năng xã hội

Đề cao khả năng cá nhân

Đề cao khả năng làm việc nhóm

Một nhóm học tập có thể có những trẻ khác độ tuổi

Một nhóm học tập bao giờ cũng tập trung những trẻ cùng tuổi

Những trẻ trong nhóm được đề cao ý kiến cá nhân

Những trẻ trong nhóm phải hoạt động theo quy định nhóm

Trẻ nhỏ được phát triển toàn bộ các kỹ năng theo hướng tự học tập

Trẻ nhỏ học các kỹ năng dựa trên các hướng dẫn của giáo viên

Tự nhiên và phương pháp giáo dục sẽ khuyến khích trẻ tự phát triển

Trẻ tập trung theo chỉ dẫn của giáo viên

 

Nghệ thuật giáo dục trẻ hiện đại

Khi được giáo dục theo phương pháp Montessori, trẻ sẽ được học để làm việc độc lập, những trẻ này sẽ có kỹ năng và quản lý thời gian tốt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp Montessori hoạt động dựa trên sự định hướng, không có tính chất cạnh tranh, giúp trẻ tự tin phát triển trí tuệ cả hình ảnh của chính mình, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và thay đổi với sự lạc quan.