Shirley Christopher - Cố vấn chuyên môn

Cô Shirley Christopher hiện nay là Head Teacher tại Star Montessori International School – cơ sở Yên Hòa. * Quốc tịch: Ấn Độ * Học vấn Bằng Montessori của AMI (Hiệp hội Montessori quốc tế). * Kinh nghiệm - 13 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em bằng phương pháp Montessori. - Có kinh nghiệm giảng...

Chi tiết