Học cụ Montessori cảm quan (SENSORIAL MATERIALS)

Học cụ cảm quan giúp trẻ quan sát thế giới và so sánh các đối tượng, phán đoán, lý luận và kết luận. Trẻ hiểu thứ tự sắp xếp của môi trường xung quanh. Học cách tổ chức, phân biệt qua tri giác, cảm giác. Xếp hình...

Xem chi tiết

Sức khỏe đến từ những bữa ăn chất lượng

SMIS luôn luôn mong muốn các con có sức khỏe tốt nhất, tinh thần thoải mái nhất để chuẩn bị cho những bài học bổ ích mỗi ngày. Chính vì vậy bữa ăn của các con luôn được SMIS chăm lo chu đáo, chuẩn bị từ những nguồn nguyên...

Xem chi tiết

Sức khỏe của các con là hàng đầu

SMIS luôn luôn mong muốn khi các con học tập tại đây phải ở trong điều kiện tốt nhất, vệ sinh nhất. Chính vì vậy SMIS cực kỳ sát sao trong việc giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu WC và nhà bếp.

Xem chi tiết