Học Võ -một trong những chương trình phát triển thể chất tại Star

Dạy võ cho trẻ mầm non không chỉ giúp bé rèn luyện thể chất, phát triển chiều cao, cân năng một cách cân đối, mà còn mang lại rất nhiều ...

Montessori có ảnh hưởng thế nào đến thể chất và khả năng vận động của trẻ?

Mỗi bài giảng mà Montessori áp dụng khi dạy các bé đã bao gồm các tầng vận động khác nhau.