Star chính thức được Hiệp hội Montessori Châu Âu công nhận là thành viên chính thức

Hôm nay Star đã chính thức được Hiệp hội Montessori Châu Âu công nhận là thành viên chính thức. 

Bản Scan chứng nhận có chữ ký của chủ tịch Mirjam Stefels và dấu của Hiệp hội Montessori Châu Âu. Khẳng định chương trình Montessori chuẩn quốc tế đang được giảng dạy tại Star