5 LĨNH VỰC CHÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

Montessori là phương pháp giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870 – 1952) – người ...

Giác quan là công cụ tuyệt vời của trí thông minh

Giác quan luôn được cho là công cụ của trí thông minh. Thông qua các giác quan, trẻ nhỏ có thể hiểu được cả các vận trừu tượng và từ ...