Học phí

Star Montessori International School liên tục tuyển sinh các bé từ 12 tháng - 5 tuổi

A. Biểu phí 

  

 B. THÔNG TIN PHÍ VÀ HỌC PHÍ

 1. Biểu phí:

1. Phí nhập học: nộp 1 lần duy nhất khi đăng ký nhập học tại Star Montessori International School  (sau đây gọi tắt là Trường) và không được hoàn lại.

2. Phí cam kết trách nhiệm:

a/  Nộp ngay khi học sinh đăng ký nhập học tại trường

b/  Khi học sinh thôi học sẽ được hoàn trả lại

(Điều kiện hoàn trả: Phụ huynh hoàn thành toàn bộ trách nhiệm đối với nhà trường trong thời gian gửi con theo học)

3. Phí giữ chỗ: Nộp khi học sinh đăng ký nhập học tại  Trường. Quy định về khoản phí này  tuân theo quy định sau:

a/ Là bắt buộc đối với tất cả học sinh của Trường;

b/ Được phép chuyển nhượng giữa các con trong 1 gia đình;

c/ Được trừ khi nộp kỳ học phí đầu tiên của năm học hoặc có thể giữ lại cho việc giữ chỗ cho năm học tiếp theo .

 d/ Không được hoàn trả nếu học sinh đăng ký rồi nhưng không học trừ khi học sinh không đủ điều kiện được theo học tại Trường.

           4. Phí phát triển:

a/ Nộp khi học sinh nhập học

                  b/ Học sinh có thời gian học ít hơn hoặc bằng 6 tháng trong năm học đóng 50% phí phát triển.

                 c/ Học sinh học trên 6 tháng trong năm học đóng 100% phí phát triển.

                5. Phí trông muộn: áp dụng sau 17h30’ phí đón muộn sẽ được tính tiền tương ứng với block đã quy định.

                6. Phí dịch vụ đưa đón tại nhà bằng xe bus:

 • Với bán kính trên 10 km phụ huynh liên lạc với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Phí đưa đón được nộp trong 5 ngày làm việc đầu tiên của Quý, không hoàn lại trừ  khi học sinh không đi xe ít nhất 30 ngày.
 • Khi tạm dừng sử dụng xe, cần thông báo với văn phòng nhà trước ít nhất 15 ngày.
 • Phụ huynh cần theo dõi sát lịch trình xe đưa đón, tránh trường hợp để xe và các bạn học sinh khác chờ lâu.

  II. Thời hạn nộp tiền:

  1. Thời hạn nộp học phí quy định tối thiểu 03 tháng/ lần. Thời hạn nộp học phí từ ngày 25 của tháng trước đến ngày 05 của tháng tiếp theo

  2. Nếu học phí và các khoản phí được nộp sau thời hạn quy định trên, Quý phụ huynh vui lòng thanh toán thêm khoản phí trả chậm là 0,2%/mỗi ngày làm việc (tính từ ngày thứ sáu của tháng)

  đến ngày thứ 15 của tháng, nếu phụ huynh vẫn không thanh toán học phí, trường từ chối nhận trẻ.

  3. Đối với học sinh nhập học giữa kỳ thì thời hạn nộp tiền là ngày bắt đầu nhập học  tại Trường.

  Số tiền phải nộp sẽ được ghi chi tiết trong thông báo Học phí cho từng Học sinh cùng thời điểm trong thư mời nhập học theo quy định như sau:

  • Phí dịch vụ bán trú, và tiền xe buýt ,: Theo thực tế sử dụng.

  • Tiền Học phí, phí phát triển  và đồng phục theo thông báo của Trường.

  C. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

  Cách tính ưu đãi về học phí: Học phí trừ đi ưu đãi gia đình sau đó giảm trừ % ưu đãi thâm niên; tiếp theo trừ đi % ưu đãi nhóm, sau đó giảm trừ % khi đóng học phí theo thời gian (năm, nửa năm).

   I. Ưu đãi gia đình

  STT

  Đối tượng nhận ưu đãi

  Ưu đãi Học phí

  Ưu đãi phí xe buýt

  1

  02 con trong 01 gia đình học tại Trường

  Giảm 5% cho mỗi con tính từ thời điểm có 02 con theo học

  Giảm 50% cho mỗi con tính từ thời điểm có 02 con theo học

  2

  03 con trong 01 gia đình học tại Trường

  Giảm 10% cho mỗi con tính từ thời điểm có 03 con học

  Giảm 50% cho mỗi con tính từ thời điểm có 3 con học

  II. Ưu đãi thâm niên:  Áp dụng với P phát triển cho học sinh học liên tục tại Trường:

  Theo năm học tại Trường

  Số năm theo học

  Mức ưu đãi

  Năm thứ  2

  2

  10%

  Năm thứ  3

  3

  20%

  Năm thứ  4

  4

  50%

  III. Ưu đãi đăng ký theo nhóm Phụ huynh:  Áp dụng cho nhóm phụ huynh đăng ký cho con theo học tại Trường do 01 gia đình giới thiệu:

  Nhóm Phụ huynh

  Mức ưu đãi Học phí

  Thời gian ưu đãi

  Nhóm 3 - 4

  3%

  Năm đầu tiên

  Nhóm 5

  5%

  Tất cả các năm theo học liên tục

  Nhóm từ 6 trở lên

  7%

  Tất cả các năm theo học liên tục

  Riêng với ưu đãi đăng ký theo nhóm Phụ huynh,mỗi Phụ huynh thuộc 01 nhóm duy nhất;  Mỗi nhóm có thể gồm tối đa 1 Phụ huynh hiện tại và Không áp dụng đồng thời với Ưu đãi dành cho con em cán bộ, công nhân viên, cổ đông.

  IV. Ưu đãi thanh toán theo gói thời điểm:  Chỉ áp dụng với khoản HỌC PHÍ 

  Phương án thanh toán

  Mức ưu đãi

  Đóng 6 tháng

  3%

  Đóng nguyên năm học

  7%

  V. Học thử:

 • Trẻ mới được học thử trong thời gian tối đa 02 tuần, trẻ được miễn Phí phát triển và chỉ phải đóng tiền ăn cùng tiền học phí tương ứng.
 • Nếu trẻ đi học chính thức, trẻ phải đóng các khoản theo quy định của Nhà Trường.
 • VI. Nghỉ bảo lưu :

  Phụ huynh có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào phiếu thông báo nghỉ học và nộp cho Trường ít nhất 15 ngày trước khi nghỉ.

  Trẻ nghỉ học liên tiếp 2 tuần đến dưới 01 tháng thì nộp 50% học phí và 700.000 đ tiền bảo lưu

  Trẻ nghỉ học dài ngày từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng tiền bảo lưu :

  + Học phí: Không phải đóng tiền học phí tháng đó

  + Tiền ăn: Không phải đóng tiền ăn tháng đó

  + Phí bảo lưu: Trẻ nghỉ học dài ngày phải đóng tiền bảo lưu theo quy định mới như sau:

  . Nếu nghỉ 01 tháng, tiền BL là 700.000 đồng/tháng

  .Nếu nghỉ 02 tháng, tiền BL là 70% của phí bảo lưu gốc (tương đương số tiền là 980.000 đ)

  .Nếu nghỉ 03 tháng, tiền BL là 60% của phí bảo lưu gốc (tương đương số tiền là 1.260.000 đ)

  .Nếu nghỉ 04 tháng đến 06 tháng, tiền BL là 50% của phí bảo lưu gốc (tương đương số tiền từ 1.400.000 đ đến 2.100.000 đ)

  + Không hoàn lại phí phát triển đầu năm.

  VII. Qui định đối với học lẻ :

  Trẻ đăng ký học từ 01-03 tháng được gọi là học lẻ

  Các chính sách đối với học sinh học lẻ:

  + Miễn Phí nhập học

  + Phí Phát triển tính theo tháng thực tế (chia trung bình)

  + Tiền ăn tính theo ngày thực tế

  + Học phí thu trọn gói đăng ký và không hoàn lại nếu không học đủ hết thời gian đăng ký.

  Tất cả các khoản phí trên sẽ được thu 01 lần trước khi trẻ nhập học