Sức khỏe của các con là hàng đầu

SMIS luôn luôn mong muốn khi các con học tập tại đây phải ở trong điều kiện tốt nhất, vệ sinh nhất. Chính vì vậy SMIS cực kỳ sát sao ...

Bộ giáo cụ học tập chuẩn theo phương pháp Montessori và Right – Brain Educating

Bộ giáo cụ học tập chuẩn theo phương pháp Montessori và Right – Brain Educating sẽ giúp bé phát triển toàn diện 2 bán cầu não, tức là giúp bé ...

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn

Phòng học tiêu chuẩn tại Star Montessori International School

HỌC CỤ MONTESSORI CẢM QUAN (SENSORIAL MATERIALS)

Học cụ cảm quan giúp trẻ quan sát thế giới và so sánh các đối tượng, phán đoán, lý luận và kết luận. Trẻ hiểu thứ tự sắp xếp của ...