Trẻ học được điều gì ở Star Montessori International School

Kỹ năng bắt chuyện với người cạnh bên là một thành tố tạo nên sự tự tin cho bất cứ ai. Và kỹ năng ấy có hoàn thiện hay không, ...